Wednesday, October 9, 2019

Έως 90% Εξοικονόμηση Ενέργειας με την πιο αποδοτική & ποιοτική Θέρμανση, Ψύξη & Παραγωγή ZNXΘερμική Άνεση των επισκεπτών
ή
Οικονομία στην καταναλισκόμενη ενέργεια? 


Δεν χρειάζεται να διαλέξετε ανάμεσα στα δύο χάρη στην έμπειρη και καταρτισμένη ομάδα μηχανικών της ANDRIANOS!

Wednesday, September 18, 2019

Αποστάσεις Ασφαλείας Δεξαμενών Υγραερίου

Η δεξαμενή υγραερίου είναι ένα σταθερό μεταλλικό δοχείο πίεσης, αποθήκευσης υγραερίου, με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 150 λίτρων, με κυλινδρικό ή σφαιρικό σχήμα, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΚ για τον εξοπλισμό υπο πίεση.

Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης των δεξαμενών υγραερίου έχουν δοθεί με το ΦΕΚ 1257/2003 - Τεχνικός Κανονισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου στα Κτίρια.

Αποστάσεις Ασφαλείας 

Οι αποστάσεις ασφαλείας είναι αποστάσεις μεταξύ δεξαμενών υγραερίου και γειτονικών εγκαταστάσεων, διατάξεων, κτιρίων ή οδών, οι οποίες έχουν ως σκοπό να προστατέψουν τις δεξαμενές υγραερίου από καταστροφές, όπως θέρμανση από θερμική ακτινοβολία ή μηχανικές καταστροφές. Απαγορεύεται να τοποθετούνται εντός κτιρίων, σε υπόγεια, σε ταράτσες ή εξώστες κτιρίων.
Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.1του ΦΕΚ1257 για τις βασικές αποστάσεις ασφαλείας, πρέπει γενικά να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας του πίνακα 5.1 παρακάτω. Τα σημεία μετάγγισης (πλήρωσης) των δεξαμενών καθώς και οι αντλίες και οι συμπιεστές πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας του πίνακα 5.2 και τέλος οι αποστάσεις από δεξαμενές υγρού οξυγόνου πρέπει να είναι σύμφωνες με τον πίνακα 5.3. Οι καθοριζόμενες αποστάσεις στους πίνακες 5.1, 5.2 και 5.3 υπολογίζονται από την οριζόντια προβολή του περιγράμματος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων και των εξωστών και των εισόδων υπογείων και φωταγωγών.


Αυτές οι αποστάσεις που καθορίζονται από τους παραπάνω πίνακες, είναι δυνατόν να μειωθούν με την παρεμβολή διαχωριστικού τοίχου. Είναι ένας συνεχής και μη πορώδης τοίχος που κατασκευάζεται κοντά σε κάποιο στοιχείο της εγκατάστασης υγραερίου και τα υλικά κατασκευής του είναι οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα ή τσιμεντόπλινθοι ή συνδυασμός αυτών, με επίχρισμα.
Οι διαστάσεις του διαχωριστικού τοίχου υπολογίζονται ως εξής:
Το μήκος του διαχωριστικού τοίχου θα είναι τέτοιο, ώστε η απόσταση μεταξύ των δύο διαχωριζόμενων στοιχείων, ακολουθώντας τον συντομότερο δρόμο παρακαμπτήριο του διαχωριστικού τοίχου, να είναι ίση με την απόσταση ασφαλείας Α, όπως αυτή καθορίζεται στους αντίστοιχους πίνακες.
Το ύψος του διαχωρίζομενου τοίχου καθορίζεται ανάλογα με τη θέση του, χαράσσοντας μια ευθεία με αφετηρία 1 m επάνω από το υψηλότερο σημείο πιθανής διαρροής του χαρακτηριστικού στοιχείου της εγκατάστασης υγραερίου και κατάληξη επί του εδάφους σε οριζόντια απόσταση ίση με την απόσταση ασφαλείας Α για το διαχωρίζομενο στοιχείο, όπως αυτή καθορίζεται στους αντίστοιχους πίνακες.

Για τις δεξαμενές υγραερίου επιτρέπονται σε κάθε περίπτωση μόνο δύο διαχωριστικοί τοίχοι, τοποθετούμενοι είτε απέναντι είτε συνεχόμενοι υπό γωνία μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται επαρκής αερισμός της περιοχής εγκατάστασης. Ο διαχωριστικός τοίχος μπορεί να αποτελεί μέρος του κτιρίου, μέσα στην ίδια ιδιοκτησία εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5.3.2. του ΦΕΚ1257.
Περιορισμοί στην εγκατάσταση

Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενή υγραερίου μέσα σε λεκάνη ασφαλείας η οποία περιβάλει δεξαμενή με εύφλεκτο υγρό ή υγρό οξυγόνο.
Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενή υγραερίου μέσα σε περιφραγμένη από τοίχους περιοχή όπου υπάρχει κάποια μόνιμη πηγή θερμότητας (π.χ. αγωγοί ατμού) ή όπου υπάρχει θερμαινόμενη δεξαμενή (π.χ. δεξαμενή μαζούτ). Γενικά η θέση των δεξαμενών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε καμιά περίπτωση η θερμοκρασία του περιοχομένου της δεξαμενής δεν θα υπερβεί τους 50οC.
Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενή υγραερίου σε απόσταση μικρότερη από 6 m από δεξαμενή η οποία περιέχει εύφλεκτο υγρό με σημείο φλόγας (flash point) κάτω των 65οC.
Απαγορεύεται να εγκαθίστανται δεξαμενές υγραερίου μία πάνω στην άλλη.

Οι υπέργιες κυλινδρικές δεξαμενές πρέπει πάντοτε να διατάσσονται παράλληλα.

Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση και την νομοθεσία σχετικά με τις δεξαμενές υγραερίου:
https://www.andrianos.gr/gr/plhroforiako-uliko/texniki-akadimia/dexamenes-ugraeriou-texnika-themata


Tuesday, June 18, 2019

Νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον 2019" με επιδότηση έως 70% για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων


Ο νέος κύκλος του "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον 2019" αναμένεται να ανοίξει μέχρι τις 12 Ιουλίου 2019.


Στην ANDRIANOS, με 25 έτη εμπειρίας και περισσότερες από 9000 επιτυχημένες εγκαταστάσεις θέρμανσης, αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης της κατοικίας σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
Η ANDRIANOS είναι πιστοποιημένη με ISO9001:2015 σε όλα τα πεδία δραστηριότητας της & όλα τα υλικά και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών & αποδόσεων. Φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους με άριστα αποτελέσματα, ώστε να εξασφαλίσετε την ενεργειακή αναβάθμιση που επιθυμείτε: Θερμική Άνεση, Ασφάλεια, Αξιοπιστία, Λειτουργικότητα, Αντοχή, Υψηλή αισθητική, & κυρίως Εξοικονόμηση Ενέργειας.
Τα συστήματα θέρμανσης-ψύξης της ANDRIANOS εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες θερμικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους και αυξημένη οικονομία σε ενέργεια και χρήματα. Η εγκατάσταση, ρύθμιση και βελτιστοποίηση των συστημάτων πραγματοποιείται από την μοναδική Ειδική Ομάδα Τεχνικών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΟΤ-ΕΞΕ).

Ο νέος κύκλος του "Εξοικονομώ Κατ' Οίκον 2019" αναμένεται να ανοίξει μέχρι τις 12 Ιουλίου 2019 με σημαντική διεύρυνση του εισοδηματικού ορίου της τελευταίας κατηγορίας από 40.000 ευρώ στα 80.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι 270 εκατ. ευρώ δίνοντας τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους και αποτυπώματος σε τουλάχιστον 25.000 νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης για κάθε κτίριο θα κυμαίνεται από 50% έως 70% για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ίδια κεφάλαια. Τα συγκεκριμένα όρια θα έχουν προσαυξημένα  ποσοστά κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος.


Monday, February 25, 2019

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες έως 3.300€ από την ΕΔΑ ΑττικήςΤο νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2019, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά στην Αττική να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.

Tuesday, February 5, 2019

H ANDRIANOS στην σημαντικότερη διεθνή έκθεση των τεχνολογιών θέρμανσης-κλιματισμού παγκοσμίως,την ISH 2019

Δυναμικό παρών θα δώσει για πρώτη φορά η ANDRIANOS στην σημαντικότερη κλαδική έκθεση παγκοσμίως, την ISH 2019, που θα πραγματοποιηθεί  τον Μάρτιο στην Γερμανία. Με 25 χρόνια εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας στα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα θα παρουσιάσει σύγχρονες λύσεις που καλύπτουν από τη μικρότερη οικία ή γραφείο μέχρι και το μεγαλύτερο επαγγελματικό-βιομηχανικό κτίριο.


Wednesday, January 9, 2019

ANDRIANOS - Η πληρέστερη γκάμα Ηλιοθερμικών Συστημάτων στην Ελλάδα


Η ANDRIANOS ασχολείται με τα Ηλιοθερμικά Συστήματα από το 1994 και διαθέτει προϊόντα και λύσεις για όλες τις εφαρμογές, από τις απλές περιπτώσεις ενός Ηλιακού Θερμοσίφωνα, όσο και για τα πιο απαιτητικά και σύγχρονα συστήματα. Τα ηλιοθερμικά προϊόντα της ANDRIANOS σχεδιάζονται και επιλέγονται με γνώμονα τις υψηλές αποδόσεις, την ποιότητα κατασκευής, την αισθητική, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις χαμηλές εκπομπές ρύπων. Συνδυάζονται με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και την ολιστική τεχνογνωσία της ANDRIANOS, ώστε να δημιουργήθουν Ηλιοθερμικά Συστήματα για κάθε απαίτηση, από τη μικρότερη οικια ή γραφείο μέχρι και το μεγαλύτερο επαγγελματικό-βιομηχανικό κτίριο. 

Από το 2015 σχεδιάζει και παράγει ηλιακούς θερμοσίφωνεςθερμοδοχείαηλιακούς συλλέκτες, ηλιακούς σταθμούς & ηλιακούς ελεγκτές, με το brand name "ANDRIANOS - World Leading Solar Thermal Technologies", τα οποία συναρμολογεί στην Καλαμάτα. Προσφέρει έτσι στους πελάτες της μία από τις ποιοτικότερες και πλέον ανταγωνιστικές λύσεις ηλιακών συστημάτων στην Ευρώπη.


Thursday, November 15, 2018

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1o Σεμινάριο για Αρχιτέκτονες από την ANDRIANOS με θέμα τις «Νέες τεχνολογίες Θερμικής Άνεσης και Αρχιτεκτονική"


Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018, στην αίθουσα σεμιναρίων της ANDRIANOS, Πλάτωνος 30, Καλαμάτα με συμμετοχή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από το Νομό Μεσσηνίας.